КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №391 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"

 

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей

Батьківський лекторій

 
Формування педагогічної культури батьків з питань організації здорового способу життя дошкільників
Економічні, соціальні, політичні зміни в сучасному суспільствізумовлюють чисельні педагогічні проблеми молодої родини. Умовисьогодення примушують молодих людей більше піклуватись про матеріальніпотреби. Нині дуже гостро постає питання формування педагогічноїкультури молодих батьків, оскільки в сучасних умовах відбуваєтьсятенденція зниження її рівня. До проблеми формування педагогічноїкультури майбутніх батьків звертались у свій час Т. Але-ксеєнко, Ю.Шурко, О. Вишневський, С Русова, М.Стельмахович, В. Сухомлинський таінші.Розглянемо особливості впливу родинного осередку на виховання фізичноздорової дитини з раннього віку.Про необхідність формування в дітей позитивної мотивації на здоровийспосіб життя зазначено у низці офіційних документів та програм. Так,зокрема, в Конвенції з прав дитини (1990) великого значення надаєтьсяздоров'ю молодого покоління як вирішальному чинникові виживання людства. У  Базовому компонентідошкільної освіти проблеми охорони та зміцнення здоров'я дитини визначаються як найголовніші чинники повноцінного розвитку дошкільнят. У коментарі до Базового компонента йдеться про те, що дитина має набутиелементарних уявлень про залежність стану здоров'я від способу життя.Педагогічну культуру розглядаємо як складову частину загальної культури,яка залишається невід'ємною часткою виховного процесу сім'ї. Відомо, щооснови фізичного здоров'я закладаються ще в ранньому дитинстві.Повноцінна життєдіяльність організму, хороше самопочуття є запорукоюдосягнення дитиною подальших успіхів у навчанні та в праці. Отож,дорослі повинні ініціювати виховання у малюків адекватних реакцій натурботу про своє здоров'я.Для успішного виховання дітей батькам слід володіти цілим комплексомзнань, умінь і навичок, який дозволить їм найефективніше організуватипроцес виховання. На думку Л. Тіщенко, педагогічну культуру батьківскладає все їхнє життя, сприймання і розуміння оточуючого світу,ставлення до людей, звички. Діти розвиваються шляхом наслідування,копіювання дорослих, тому важливо, щоб від перших днів біля колискидитини була педагогічно грамотна людина [7, 205]. Однією знайпоширеніших помилок сучасних батьків щодо виховання дітей знемовлячого віку є стійкий стереотип стосовно того, що турбота продитину має лише медико-гігієнічний (а не педагогічний) характер. Малюксприймає батьків як ідеал і прагне в усьому їх наслідувати. Томунеобхідно, щоб батьки були педагогічно підготовлені до виховання дитини.С.Ф. Русова зазначала: "Інстинкт руху цілком правильний для кожноїздорової дитини; коли дитина не спить, вона небезперемінно рухається...І тут з перших днів треба дати дитині повну самостійність рухів" [1,26].Свого часу Н.М. Аксаріна актуалізувала питання позитивного впливурухової активності малюка на інтенсивний фізичнний та розумовийрозвиток. Обмеження рухів дитини (гіподинамія), відсутність чираннього віку. Виникає суперечність між бажаннямбатьків закласти основи фізичного здоров'я своїм вихованцям (чи пасивнапозиція) і неспроможністю їх реалізувати.Адже для того, щоб дитина повноцінно розвивалась, батькам необхідностворювати валеологічно обумовлені умови життєдіяльності, підтримуватипорядок та гігієну в помешканні, годувати дітей екологічно чистими,багатими на білки, вітаміни, мінеральні речовини відповідним чиномприготованими продуктами; одягати дитину так, щоб вона почувала себе водязі вільно, не переохолоджувалась і не перегрівалась; регулярнокупати, загартовувати, робити масаж; більше часу проводити на свіжомуповітрі, розминати її м'язи з допомогою простих вправ. Варто більшегратись з дитиною, спілкуватись (при цьому слід враховувати рольпозитивних емоцій які впливають на психічний, розумовий та фізіологічнийрозвиток дитини), творчо підходити до формування основ здорового способужиття.В перші три роки життя відбувається інтенсивний фізичний розвиток дитининеподільно з психічним та розумовим розвитком. Проведення систематичнихоздоровчих заходів позитивно впливають на вищезазначені процеси.Водночас допущені помилки можуть негативно вплинути на стан здоров'ядитини та її нервову систему. Тому правильна організація фізичноговиховання є одним з найбільш суттєвих умов виховання дитини ранньоговіку.Проте формування педагогічної культури, самоосвіта, відходять на другийплан. Молодим батькам не вистачає часу для відвідування педагогічнихвсеобучів чи лекцій. Молодь не має коштів для передплати тематичноїперіодики та придбання літератури із проблем виховання дітей. Такожварто відзначити, що на зниження рівня педагогічної культури впливаєпадіння моралі в суспільстві, засоби масової інформації. Зрозуміло, щоскладовими частинами педагогічної культури молодих батьків є вивченнятрадицій народу, особистий приклад та авторитет батьків, орієнтація вособливостях виховного процесу дітей. Але сучасні педагогічнідослідження даної проблеми і статистика свідчать про регрес педагогічноїкультури молоді, а це, в свою чергу відбивається не лише на виховномупроцесі, а й психічному та фізичному здоров'ї дітей.Отже, відсутність педагогічної культури, недостатня поінформованістьбатьків та неготовність до виховного впливу на дитину з перших днів їїжиття можуть бути причиною допущених ними помилок. Вважаємо, щостворення консультативних центрів при дошкільних навчальних закладах,дитячих поліклініках, центрах соціальних служб для сім'ї та молодіможуть стати джерелами поінформованості молодих батьків про їх особистуроль у формуванні основ для всього подальшого розвитку дитини.