КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №391 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"

 

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей

Методична робота

   

ТОКАР ЛЮБОВ ЛЕОНІДІВНА, вихователь - методист КЗ "ДНЗ №391"

Загальний педагогічний стаж 9 років, 

стаж роботи на посаді "вихователь - методист" 2 роки.

 

 «Талант створювати не можна, але можна створювати культуру тобто ґрунт, на якому ростуть і процвітають таланти»                                                           (Генріх Нейгауз)

    Відомо, що методична робота в сучасному закладі дошкільної освіти – це цілісна система взаємопов’язаних заходів, яка ґрунтується на досягненнях психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду і спрямована на підвищення фахової майстерності педагогів, на розвиток творчого потенціалу кожного педагога, педагогічного колективу з метою підвищення ефективності освітнього процесу.

    В КЗ "ДНЗ №391" сформувалась власна стратегія і тактика методичної роботи з педагогами. Головний напрямок якої є – допомагати педагогам постійно оволодівати новими, ефективними формами і методами роботи з дошкільниками, забезпечувати умови для розвитку творчості педагогів, підвищувати їхню професійну майстерність та компетентність.

    Пріоритетними напрямками вихователя-методиста в роботі з педагогами є використання та впровадження активних форм методичної роботи в системі післядипломної педагогічної освіти; інноваційних технологій, нових форми діяльності дошкільного закладу в умовах модернізації дошкільної освіти; використання інформаційно - комп'ютерних технологій в практиці роботи дошкільного закладу.

    Проте у кожного вихователя свій професійний портрет, свій темп удосконалення педагогічної майстерності, свій тип виконання отриманого завдання, неповторний, власний рівень педагогічної майстерності, особисте педагогічне кредо.

     Тож при плануванні методичної роботи обов’язково враховується аналіз і самоаналіз роботи вихователів з розвитку дітей дошкільного віку, результати діагностичного анкетування та професійні запити кожного вихователя; характер труднощів, з якими педагоги можуть зіткнутися при виконанні тих чи інших заходів.

    З урахуванням вимог сьогодення, шляхами підвищення ефективності роботи педагогічного колективу є:

 • Забезпечення психолого-методичного супроводу педагогічного процесу.
 • Впровадження інноваційних технологій і ППД.
 • Створення умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікованої педагогічної праці.
 • Прагнення колективу до створення позитивного іміджу закладу.
 • Ефективне використання інформаційних, фінансових і людських ресурсів.
 • Ефективне використання методів педагогічного стимулювання.
 • Розроблення планів діяльності закладу.
 • Забезпечення ефективної взаємодії з родинами та громадськістю.

Надається перевага тим формам методичної роботи, яка стимулює професійну творчість педагогів, а саме:

 • Професійні конкурси
 • Огляди - конкурси
 • Педагогічні виставки
 • Виставки – презентації
 • Креативні виставки
 • Проектна діяльність
 • Презентації ідей
 • Творчі звіти педагогів
 • Майстер - класи
 • Тематичні конкурси
 • Оформлення педагогічних порадників для батьків
 • Створення мультимедійних презентацій

    Враховуючи, що ключовим моментом в модернізації дошкільної освіти на сучасному етапі, є рівень професійної компетентності педагога, то методична робота в дошкільному закладі спрямована на саморозвиток, самоосвіту, професійне вдосконалення педагогів.

    В більшості випадків методична робота здійснюється зі формованими особистостями, які з будь-якими нововведеннями повинні переосмислити свою професійну діяльність та визначитись з напрямками її зміни. Така робота над собою, не залежно від віку і стажу роботи, в першу чергу, потребує виходу за рамки професійної діяльності і повинна бути спрямована на розвиток та на вдосконалення професії. Успіх, за даних обставин, залежить від того, яким чином стимулювати та розкривати потенціал вихователів та всього педагогічного колективу, як створити ситуацію успіху особистості, викликати та підкріпити позитивні емоції з метою активізації діяльності педагогів та мобілізації зусиль задля підвищення професійного рівня.

    Тому в КЗ "ДНЗ №391" до методів педагогічного стимулювання відносимо:

 1. Методи заохочення 
 2. Метод моделювання перспектив
 3. Метод здорової конкуренції – саме до нього належать різноманітні професійні конкурси, виставки, огляди, залучення педагогів до участі у проведенні засідань педагогічної ради. 

        Але які б форми методичної роботи не використовувалися в закладі, головними дієвими особами в колективі є діти, наші вихованці. Адже саме для них, наших улюблених малюків, педагогічний колектив підвищує власний професіоналізм, створює відповідні умови для їх всебічного розвитку.

    Педагогічний колектив нашого закладу має великий, при цьому, тернистий педагогічний шлях. Ті форми методичної роботи, що проводяться в закладі – не тільки демонстрація майстерності педагогічних вмінь, це – присвята кожній дитині, це непоборне прагнення покращити буття кожного малюка, дати надію на майбутнє і головне захистити світ дитини. Створити в ньому гармонію взаємин.      Отже, головним у методичній роботі закладу є постійна робота   над професійною та особистісною зрілістю педагогів закладу.  

 

 

Організація та планування методичної роботи з педагогічними кадрами в дошкільному закладі  носить діагностично-прогностичний характер, оскільки лише знання особистісних рис усіх категорій педагогічних працівників, їхніх проблем і потреб, рівня творчих здібностей і професійної майстерності дає можливість методисту грамотно, змістовно та результативно спланувати методичну роботу,  враховуючи умови дошкільного навчального закладу.

Для досягнення цієї мети визначаються такі завдання:

 1. Забезпечення цілеспрямованого методичного навчання всіх категорій педагогічних працівників (завідувач, методист, вихователі, молоді спеціалісти, вихователі-фахівці, керівники РМО);
 2. Здійснення диференційованого підходу до вибору форм і засобів навчання педкадрів;
 3. Використання інноваційних форм методичної роботи з ними;
 4. Вдосконалення науково-теоретичної, методичної та психологічної підготовки педагогів;
 5. Стимулювання педагогів до самоосвіти, активізація їхньої творчої ініціативи.

Принципи методичної роботи:

 • педагогічна співпраця з вихователями;
 • робота в режимі довіри та доброзичливості;
 • забезпечення творчої атмосфери та  стимулювання творчої активності педагогів;
 • надання вихователю права вибору;
 • системність і дієвість методичних заходів;
 • щоденна взаємодопомога;
 • випереджальний характер методичної роботи.

Отже, першим кроком до організації та планування методичної роботи в ЗДО є вивчення професійної компетентності педкадрів на певній діагностичній основі. 

Завдання професійного діагностування:

 • визначити ставлення до професійних обов'язків та рівень знань і вмінь кожного педагога;
 • виявити позитивні і негативні сторони діяльності педагога, причини негативів у його роботі.

 Діагностичні дослідження, анкетування показують, що педагоги  завжди чекають від методичної служби практичної допомоги. Виходячи з цього, й укладається структура методичної роботи в закладі та її планування з активним використанням інноваційних технологій.

План методичної роботи ЗДО складається на один навчальний рік і спрямовується на поліпшення науково-теоретичної, методичної та практичної підготовки педагогічних кадрів. Він обов'язково включає зміст і заходи методичної діяльності відділу освіти та інноваційні форми роботи з педагогічними працівниками ЗДО, які доцільно спланувати, виходячи із запитів самих педагогів, а також  рекомендацій методичних служб.

Структура річного плану методичної роботи  з педкадрами включає наступні блоки:

 1. Підвищення професійної компетентності педагогічних працівників ЗДО

В цьому блоці передбачаються традиційні форми роботи з педагогами, що спрямовані на підвищення їхньої професійної компетентності через активну участь у районних та садових методичних заходах:  

 • методичні об'єднання;
 • знайомство з інноваційними методиками;
 • інструктивно-методичні наради;
 • індивідуальні консультації;  
 • різновиди групових консультацій;
 • виставка-презентація  новинок науково-методичної літератури, кращого розвивального наочно-дидактичного матеріалу та  педагогічного досвіду;
 • педагогічні години з оглядом періодичних видань;
 • організація «педагогічних зустрічей»;
 • виставки-ярмарки;
 • конкурси освітніх технологій;
 • педагогічні читання;
 • наставництво або стажування (школа молодого спеціаліста); 
 • різновиди семінарів;
 • колективний перегляд (відкриті покази);
 • конференції;
 • педагогічний лекторій;
 • анкетування;
 • співбесіди тощо.

2.    Удосконалення професійної творчості

В цьому блоці передбачаються нетрадиційні форми роботи з педкадрами:

 • панорама методичних знахідок;
 • конкурси педагогічної майстерності;
 • конкурс «Вихователь року»;
 • майстер-клас;
 • творча група;
 • «круглий стіл»;
 • творчі конкурси та огляди;
 • презентації педагогів, що атестуються;
 • творче портфоліо-презентація тощо.

3.    Самоосвіта

В цьому блоці планується робота, пов'язана із самоосвітою педагогів:

 • тематика індивідуальних проблем, над якими працюватимуть педагоги в поточному навчальному році;
 • складання індивідуальних планів з підвищення професійного рівня;
 • обговорення новинок педагогічної літератури;
 • обмін досвідом роботи;
 • взаємовідвідування;
 • опрацювання нормативно-правової бази, кращих ППД, інноваційних технологій,  передових статей;
 • творчі звіти педагогів з індивідуальних тем самоосвіти тощо.

4.     Педагогічні ради

В цьому блоці планується 4 засідання педагогічних рад на рік.

Цьому розділу приділяється особлива увага, оскільки педагогічна рада в ЗДО є важливим колегіальним постійно діючим органом управління дошкільним закладом, на якому вирішуються актуальні питання, а саме:

-  оцінка результативності реалізації Державної базової програми та хід якісного виконання програм розвитку, виховання та навчання дітей у кожній віковій групі;

-  розгляд питань удосконалення організації освітнього процесу в   ЗДО;

-  визначення річного плану роботи ЗДО та педагогічного навантаження педагогів;

-  затвердження заходів щодо зміцнення здоров'я дітей;

-  обговорення питання підвищення кваліфікації педпрацівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у освітній процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

-  аналіз проведення експериментальної та інноваційної діяльності  у ЗДО;

-  визначення шляхів співпраці ЗДО з сім'єю, зі школою;

-  розгляд питання матеріального та морального заохочення педпрацівників;

-  заслуховування творчих звітів педпрацівників, які проходять атестацію;

-  затвердження планів підвищення професійної майстерності педпрацівників тощо.    

Плануються та проводяться такі види педагогічних рад:

 • науково-педагогічні (спрямовані на підвищення науково-теоретичного та методичного рівня освітнього процесу, впровадження нових методик, технологій, ППД в роботу ЗДО);
 • психолого-педагогічні (розглядають окремі досягнення психологічної науки, допомагають удосконалювати виховний вплив на дошкільників, поліпшувати стосунки між усіма учасниками навчально-виховного процесу);
 • тематичні (розглядають питання володіння методиками за певним розділом програми (лінією розвитку), рівень компетентності дошкільників з цього розділу);
 • проблемні (обговорюють питання реалізації науково-методичної проблеми в роботі ЗДО, розробляють концепцію розвитку закладу згідно з обраною темою);
 • підсумкові та настановчі (присвячені аналізу підсумків минулого навчального року, обиранню нової науково-методичної проблеми ЗДО, обговоренню і затвердженню планів роботи, планів оздоровчої кампанії тощо);
 • комбіновані (розглядають різні питання).

За формою організації плануються педради: традиційні (доповідь, виступи, обговорення чітко за процедурою проведення)  нетрадиційні (ділова гра, «круглий стіл», дискусія, аукціон ідей тощо), традиційні з використанням інтерактивних методів навчання педагогів (педагогічний ринг, КВК, педагогічний турнір, тренінг, фестиваль педагогічної майстерності, дискусія, дебати, банк ідей, робота в парах, діалог, «Карусель», «Мікрофон», «Мозковий штурм», аналіз ситуацій, «Без табу», «Обери позицію», «Зміни позицію», робота в малих групах, «Незакінчені речення», «Лабораторія невирішених проблем» тощо).  

5. Атестація. Курсова підвищення кваліфікації

В цьому блоці плануються заходи, які відображають послідовність процедури атестації педагогів:

 • видання наказів;
 • проведення засідань АК;
 • вивчення системи роботи педагогів, які атестуються;
 • творчі звіти педагогів за період атестації;
 • складання карт самоаналізу педагогів, які атестуються;
 • анкетування педагогів, які атестуються;
 • психолого-педагогічний аналіз діяльності педагога, який атестується;
 • опис системи (досвіду) роботи педагога, який атестується;
 • засідання ради, позачергової педради  чи батьківського комітету ЗДО, на якому керівник ознайомлює педколектив та батьків з атестаційними характеристиками педагогів, які атестуються тощо.

 В цьому блоці планується курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників (вказується прізвище, ім'я, по батькові педагога, назва та термін проходження курсів).

 

 

6.  Діагностика. Моніторингові дослідження

В цьому блоці передбачаються діагностичні та моніторингові дослідження роботи та професійної компетентності педагогічних працівників, рівнів розвитку дітей, зокрема:

-  діагностика педагогічної майстерності медпрацівників;

-  діагностика виконання Державних стандартів дошкільної освіти  на кінець дошкільного віку;  

-  педагогічне   обстеження рівнів розвитку дітей дошкільного віку;

-  психологічне обстеження (діагностика) дошкільників;

-  діагностика нервово-психічного розвитку дітей раннього віку;

-  діагностика фізичного розвитку дітей (вересень, травень та за потребою);

Методична робота в ЗДО з педагогічними кадрами планується відповідно сучасних вимог з урахуванням конкретних умов, складу і підготовки педагогічних працівників, враховується їх освітній рівень, фахова майстерність, індивідуальні особливості. Під час організації методичної роботи  здійснюється диференційований, особистісний підхід до педагогів.